ŪLA GEČAITĖ

ūla gečaitė

Dėstytoja, tarpdisciplininė menininkė

Ūla Gečaitė (g. 1969 m.) Vilniaus dailės akademijoje baigė freskos – mozaikos magistrantūrą, Vilniaus dailės akademijoje studijavo fotografijos ir medijos meną, Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė architektūros bakalaurą. Dirbo profesoriaus asistente Vilniaus dailės akademijos studentų kūrybinėse praktikose Nidos meno kolonijoje. Aktyviai dalyvauja parodinėje veikloje, surengusi penkias personalines ir eilę grupinių parodų. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Spalvos pojūčiu rezonuodama kasdienę natūralią aplinką menininkė siekia suvokti, iš ko kyla persiklojančio laiko išgyvenimo būsenos, nematomu daugiasluoksniškumu tapyboje apmąsto natūralaus kismo patirtis. Gamta, o ypač gamtoje randami principai ir procesai yra pagrindiniai įkvėpimo šaltiniai. Lakoniškais, iki neatpažįstamumo sumažintos raiškos peizažais tarytum trina ribas tarp matomo ir nematomo, suvokto ir nesuvokto. Kuryboje nenuspėjamus intuityvius pojūčius derina su ritualinių modelių konstravimu. Stebėjimo ir stebėjimosi būsenomis (čia-dabar potyriai) nuspalvinta spalvų lauko tapyba ir / ar gamtos ciklus sekanti abstrakti fotografija koreliuoja su kasdienybės praktikomis paremtu sinesteziniu spalvų tyrinėjimu.

Mokykloje dirba nuo 2022 m.

www.instagram.com/ula.gecaite/