MENO PAŽINIMAS:
MOKYTOJAS – MOKINYS I, II

MENO PAŽINIMAS: MOKYTOJAS – MOKINYS I, II

Dviejų dalių leidinyje pateikiami du dailės istorijos pagrindų pažinimo būdai skirtingo amžiaus moksleiviams. Pirmoji dalis skirta I-IV klasių mokiniams, paremta dailės istorijos raida, antroji, skirta VII-XII klasių mokiniams, paremta pagrindinių dailės šakų plastinių savybių apžvalga ir pažinimu, kūrybingumo vystymu. Leidinys sumanytas kaip teminė skirtingų dėstytojų darbo metodų ir jų rezultatų retrospektyva.
Leidinio tikslas – atkreipti dėmesį į alternatyvinės pedagogikos ypatumus ir galimybes. Leidinyje pristatyta medžiaga nurodo ne kelią, o judėjimą, t.y. laisvos kūrybingos saviraiškos pasirinkimo kryptį.

MENO PAŽINIMAS: MOKYTOJAS – MOKINYS. Sudarė Jūratė Stauskaitė, Elona Lubytė, Nijolė Nevčesauskienė. Išleido Baltos lankos. 2002.